Taisyklės ir garantijos

Garantija

Garantija
1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB "Logvira" ("Pardavėjas") ir išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes ("Prekės") internetinėje parduotuvėje ("Pirkėjas"), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas ("Taisyklės").

 1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo ("Sutartis").

 1.3. Pardavėjas pasilieka teisę šias Taisykles keisti 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, Pirkėjams rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad įsitikintų, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas . Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu http://www.divemen.lt . Pardavėjas yra UAB "Logvira", juridinio asmens kodas 301566890, adresas: Justiniškių g.144C-1, LT-05268 Vilnius. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybinė įmonė Registrų centras.

2.2. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje "Kontaktai".

3. Prekės

3.1. Pirkėjo gautų prekių ir Internetinėje parduotuvėje pateikiamų Prekių atspalviai gali nežymiai skirtis, nes spalvų raiška priklauso nuo Pirkėjo individualių kompiuterio savybių. Taip pat Internetinėje parduotuvėje pateikiamų Prekių atvaizduose gali būti pavaizduoti papildomi Prekių aksesuarai ar komponentai, kurie neįeina į parduodamą Prekės komplektaciją (Prekės komplektacija nurodoma Prekės skelbimo skiltyje "Prekės informacija"). Prekė laikoma atitinkanti pateiktą pasiūlymą, jei ji atitinka Internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ir/ar aprašymą.

3.2. Prekės transportavimo pakuotė gali skirtis nuo tos, kuri pateikiama atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje. Prekės pakuotės keitimas, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų Prekės transportavimą, nekeičia internetinėje parduotuvėje nurodomos Prekės ir (ar) jos savybių, ir (ar) funkcijų.

3.3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu /ir/arba SMS žinute/ir/arba el. paštu). Šiuo atveju Pardavėjas pasiūlo Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: pinigų grąžinimo, papildomo termino Prekei pristatyti, analogiškos prekės pristatymo ar kt.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

3.4. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų/ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, Pirkėjams rekomenduojama atidžiai perskaityti.

5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Pirkti šioje internetinėje parduotuvėje Prekes gali Pirkėjai:

5.1.1. fiziniai asmenys,nuo 14 (keturiolikos) metų;

5.1.2. juridiniai asmenys;

5.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

5.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą" ir apmoka užsakymą pagal apmokėjimo būdą, nurodytą 10 Taisyklių dalyje. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

5.4. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą -jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.5. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

5.6. Kiekviena sutartis (užsakymas), sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

5.7. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes ar Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis). Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo/priėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas bei kuris iš Pardavėjo tiekėjų konkrečiu atveju tiekia Prekes) dienos data.

5.8. Išimtinu atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu/ir/arba/ SMS žinute) ir pasiūlys Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: pinigų grąžinimo, papildomo termino Prekei pristatyti, analogiškos prekės pristatymo ar kt.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasliūlymais, Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ir, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

6. Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti šias Taisykles. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija. Užsakymams, pateiktiems ir nebaigtiems vykdyti iki naujų Taisyklių įsigaliojimo, galioja ta Taisyklių redakcija, kuri buvo Pirkėjo užsakymo pateikimo momentu ir kuri buvo siųsta Pirkėjui kartu su užsakymo patvirtinimu.

6.2. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.3  punkte.

  7. Prekių grąžinimas, Sutarties atsisakymas

7.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti sutarties ir grąžinti gautas (atsiimtas) prekes - per šių Taisyklių 7.3 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu,persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti  Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui žodžiu arba raštu apie savo norą atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes Pardavėjui bei susigrąžinti sumokėtus pinigus. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

7.2. Minėta sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo teisė netaikoma Sutartims dėl:

7.2.1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

7.2.2. Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

7.2.3. supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

7.2.4. Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

7.2.5. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

7.3. Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 5 punkte. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam, atsisakyti sutarties ir grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

7.4. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atsisakyti Sutarties, turi kreiptis į Pardavėją žodžiu arba atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. 

7.5. Prekės grąžinamos į UAB "Logvira", atsižvelgiant į 7 ir 12 punktuose numatytas išimtis.

7.6. Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą-faktūrą arba kasos aparato kvitą. 

7.7. Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodyą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke. Esant galimybei, kai Prekės grąžinamos į UAB "Logvira", grąžinamos sumos išmokamos grynaisiais.

7.8. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atsisakymo:

7.8.1. Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui

7.8.2. Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui

7.9. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8. Pirkėjo pareigos

8.1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus pirkimo formoje nurodytiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

8.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

8.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.) apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

8.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

8.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9. Pardavėjo įsipareigojimai

9.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formojeir ją tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.Apmokėjimas

10.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

10.1.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB Nord“ bankas; „Parex“ bankas; „Ūkio bankas“; „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas; bankas „Snoras“. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

10.1.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

10.2. Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

10.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

11. Prekių pristatymas.

11.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

11.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

11.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

11.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

11.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

11.6. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima prekes. Jei Prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekė perduodama vežėjui.

11.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

11.8. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

11.9. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

12. Prekių kokybė, garantijos.

12.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

12.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

12.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.

12.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

13. Rinkodara ir informacija.

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

13.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

13.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

14. Baigiamosios nuostatos.

14.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Pinigų grąžinimas uzsisakykite telefonu

Prisijungti/Registruotis

Raskite mus "Facebook"

Kontaktai

UAB Logvira

Įmonės kodas 301566890

Justiniškių g. 144C – 1 Vilnius, Lietuva LT – 05268

Tel. Nr.: +370 521 95 469; +370 681 42 659

El. paštas: info@divemen.ltParašykite mums

Pardavėjas - vadybininkas
Arvydas Mažuika

Žemėlapis